Sağlık Karnesi

FITSkill Yazılım Programı, okul çağı çocuklarının genel sağlık ve fiziksel uygunluk karnelerini çıkartabilmek için bazı parametlerin ölçümüne ve bu ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre özgün olarak geliştirilen algoritmalar yardımıyla yorumlanması esası ile çalışmaktadır. FITSkill Yazılım Programı, farklı kültür ve coğrafi bölgelerde yaşayan okul çağı çocukları üzerinde yürütülen bilimsel araştırma sonuçlarından elde edilen güncel referans dataları ile verilerini kıyaslama yeteneğine sahiptir. Referans veriler belirli aralıklarla güncellenerek veri seti sürekli yenilenmektedir. Ayrıca, uzun dönemde FITSkill Yazılım Programı kendi özgün veri seti ile Türkiye ölçeğinde farklı bölgeler temelinde yeni referans data oluşumuna da katkı sağlayacaktır.
Sağlık ve Fiziksel Uygunluk Karnesi Yazılım Modülleri
• Profil Oluşturma
• Aile Öyküsü ve Hastalık Geçmişi Tanılama
• Vücut Kompozisyonu ve Antropometri
o Boy
o Vücut Ağırlığı
o Beden Kütle İndeksi
o Vücut Yağ Oranı
o Çevre Ölçümleri
o Uzunluk Ölçümleri
o Çap Ölçümleri
o Somatotip Karakter
• Postürel Değerlendirmeler
o Statik Postür Analizi
o Hareket Kalitesi ve Dinamik Postür
• Biyomotor Performans Testleri
o Hız Testleri
o Çeviklik Testleri
o Patlayıcı Kuvvet ve Sıçrama Testleri
o Denge ve Stabilizasyon
o Koordinasyon
o Kalp-Solunum Uygunluk Testleri
o Esneklik –Mobilizasyon Testleri
• Metabolik Uygunluk
o Kalp Fonksiyonu
o Kan Yağ Profili
o Kan Şekeri Profili
• Analiz ve Raporlama
o Vücut Kompozisyonu ve Antropometri Raporu
o Postürel Değerlendirme Raporu
o Biyomotor Performans Raporu
o Sağlık ve Fiziksel Uygunluk Karnesi