FITSkill Kurumsal Çözümler

FITSkill Yazılım Programı, okul dönemi çocukların sağlık ve yetenek karnelerinin oluşturulmasında güncel bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanan benzersiz bir yazılım programıdır. Günümüz eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında hemen her özel okul öğrencilerine ve velilerine çeşitli imkân ve olanaklar sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerinin sağlık ve yetenek karnelerini oluşturmak özel okullar için önemli bir parametredir. Özel okulların öğrencilerine her 6 aylık dönemlerde akademik karneleri ile birlikte sağlık ve yetenek karnelerini de vermesi okulun öğrenci-veli etkileşimi ve aidiyeti noktasında sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağlama potansiyeli sağlayacaktır. Rekabet düzeyinin son yıllarda gittikçe arttığı özel okullarda veya kolejlerde kendi öğrencilerini konsolide etme ve yeni öğrenci kazanma potansiyeli büyük oranda bu kurumların sunduğu imkân ve olanaklarabağlıdır. Bu bağlamda, kolejlerin öğrencilerine her 6 aylık dönemlerde sağlık ve yetenek karnesi vermesi hem prestij hem de finansal kazanımlara birlikte sağlayacaktır. Ailelerin çocuklarının akademik başarısının yanında okul yönetimin çocuklarının sağlık düzeyini etkileme potansiyeli olan fiziksel uygunluk karnesini hazırlamak ve kendilerine sunmak için çaba sarfetmesini büyük bir memnuniyet ve ayrıcalıklı bir bakış olarak karşılaşacağı da unutulmamalıdır. Kolejlerin bünyesinde yıl boyu devam eden bir dizi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler içinde sportif faaliyetler ana gövde faaliyet alanlarındandır. Ancak, sportif etkinliklere katılım sergileyen öğrencilerin mevcut yetenek ve eğilim düzeyleri bilinmemektedir. Bu kaotik durum, öğrencilerin bir sportif etkinliğe katılım düzeyini, başarısını ve sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu nedenle, ailelerin çocuklarının hangi sportif etkinliklere yatkınlığının olduğunu bilmesi son derece önemli bir başlıktır. Ayrıca, kolej yönetiminin standart eğitim-öğretim içeriğinin içine böylesine bir hizmeti de eklemesi ailelerin kuruma bakışını pozitif etkileyebilecektir. FITSkill Yazılım Programı, spor kulüpleri açısından önemli bir yetkinlik ve yeterlilik aracıdır. Okul çağı çocukları için sportif etkinliklere katılım hem genel sağlığı geliştirmek ve sürdürmek hem de sosyalitenin arttırılması noktasında kritik bir başlıktır. Spor kulüpleri açısından son on yıllar özellikle rekreasyonel amaçlı sportif etkinliklere katılım önemli başlıklardan biri haline gelmiştir. Önceleri spor kulüpleri sadece sporcu olmak isteyen çocukların katıldığı ve ağır antrenmanların uygulandığı yerlerken bugün çoğu aile tarafından çocuklarının hem genel sağlık düzeylerini geliştirebildiği, bir sportif branşı öğrendiği ve sergilediği hem de rekreasyonel amaçlı müsabaka ortamını deneyimlediği yerler haline dönüşmüştür. Bu durum, okul çağı çocukları için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle, spor kulüpleri için katılımcılarının genel fiziksel uygunluk ve motorik performans düzeylerini belirlemek son derece önemlidir. Bu bağlamda, FITSkill Yazılım Programı ile, spor kulüpleri antrenörleri sporculardan elde edilen parametreleri yorumlayarak güncel analizlerini yapabilir, zamansal gelişimlerini takip edebilir ve akran karşılaştırmaları ile hedeflenen bölgeye yakınlık ve uzaklık durumlarını saptayabilirler.Ayrıca, tüm bu analizleri veli paylaşımı ile süreci etkin bir şekilde yönetebilirler. Kolejler ve spor kulüpleri, öğrencilerine ve velilerine özgün iki farklı hizmet başlığı olarak “Sağlık ve Yetenek Karnesi” başlıklarını hizmet olarak sunabileceklerdir. Bu hizmet, hem kolejlerin hem de spor kulüplerinin hizmet kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. FITSkill Yazılım Programı, kolejlerin ve spor kulüplerinin rekabet ve müşteri tutundurma stratejilerine benzersiz katkılar sunacaktır.

Neden Kurumsal FITSkill Yazılım Programı Kullanmalısınız?

• Yenilikçi ve özgün bir bakış açısı
• Rekabet gücü gelişimi
• Müşteri tutundurma aracı
• Yetkinlik ve yeterlilik sağlama
• Zaman ve kaynak yönetimi

FITSkill Yazılım Programının Kolejinize/Kulübünüze Sunduğu Ayrıcalıklar

• Kolejinize/Kulübünüze özgü profil oluşturma ve çıktı verebilme
• Kolejiniz/Kulübünüz içindeki farklı kişileri yetkilendirebilme
• Ölçüm kotası belirleme
• Ölçüm zamanlaması ayarlayabilme
• Kolejinize/Kulübünüze özgü bildirim sistemi
• Tüm müşterilerinize bireysel profil oluşturma imkanı
• Ölçüm parametreleri için eğitim video ve test uygulama yönergesi
• Ölçüm araç-gereçleri listesi
• Kolejinize/Kulübünüze özgü hizmet içi eğitim imkanı
• Dönem bazlı karne ve raporlama seçeneği